Strona główna > GOK
Gmina Cekcyn
TMZC - Towarzystwo Miłośników Ziemi Cekcyńskiej
Borowiacki Portal Agroturystyczny
Witryna Wiejska
strona programu e-Vita
GOK
Gminny Ośrodek Kultury prowadzi działalność kulturalną, gości w swych progach organizacje pozarządowe z terenu gminy, udostępnia salę na szkolenia, prelekcje, pokazy, spotkania mieszkańców itp.
Do zadań Gminnego Ośrodka Kultury w szczególności należy:
- wypracowanie formy współpracy z placówkami w zakresie działalności kulturalno - wychowawczej,
- inspirowanie różnych form aktywności kulturalnej na terenie Gminy,
- współdziałanie z instytucjami, organizacjami społecznymi, towarzystwami i stowarzyszeniami kulturalnymi realizacji zadań określonych w statucie,
- udzielanie pomocy merytorycznej amatorskiemu ruchowi artystycznemu,
- współdziałanie z instytucjami oświatowymi i artystycznymi w zakresie edukacji artystycznej dzieci i młodzieży,
- sprawowanie nadzoru merytorycznego nad świetlicami wiejskimi działającymi na terenie Gminy.
Dlatego wobec powyższego na początku roku kalendarzowego organizujemy spotkanie wszystkich jednostek organizacyjnych, organizacji społecznych, placówek oświatowych i kulturalnych w celu wspólnego wypracowania kalendarza gminnych imprez kulturalnych. Ponadto organizowane są cykliczne spotkania z instruktorkami świetlic wiejskich w celu poznania metod pracy, wymiany doświadczeń, wzajemnej pomocy i wsparcia w działaniach, a także edukacji tj. warsztaty pn. "Od pomysłu przez projekt do realizacji".
Warsztaty w dużej mierze przyczyniły się do tego, iż wspólnie napisaliśmy (tj. GOK i świetlice wiejskie) kilka projektów, chodź nie wszystkie otrzymały dofinansowanie nie poddajemy się, próbujemy dalej.
Dofinansowanie otrzymał jeden z projektów pn. "Wczoraj i Dziś", który zakładał realizację zadań w trzech modułach:
- w dżinsach i koronkach - taniec;
- stare - nowe - zabawy podwórkowe;
- w kadrze i na papierze - zajęcia fotograficzne i plastyczne.
Kolejne realizowane wspólne przedsięwzięcia to organizacja aktywnego zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w całej gminie - Zimowiska w 2004 i 2005 r., a ramach tego odbyły się m.in.;
- warsztaty cyrkowe z zaprzyjaźniona grupą z Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu;
- nauka pomocy przedmedycznej przy pomocy przyjaciół harcerzy z 31 Bydgoskiej Harcerskiej Drużyny Łączności "HAOS";
- warsztaty plastyczne;
- wspólny kulig z wielkim ogniskiem i kiełbaskami;
- wyjazdy na basen do Parku Wodnego w Chojnicach;
- wyjazd do Teatru Polskiego do Bydgoszczy;
- bale karnawałowe;
- przedstawienie kukiełkowe pn. "Zdarzyło się w pewnej zagrodzie".

Występ podczas pikniku seniorów nad Jeziorem Wielkim Cekcyńskim
Występ podczas VII Dni Gminy Cekcyn

A teraz słów kilka o zespole. Zespół wokalny dzieci rozpoczął działalność w roku 1999. Początkowo dzieci spotykały się na zajęciach raz w tygodniu. Po zmianach kadrowych na przełomie 2002/2003 r. zwiększono zakres prowadzonych zajęć, dzięki czemu zajęcia odbywały się raz w tygodniu, ale w trzech grupach wiekowych. W 2004 r. ofertę zajęć wokalnych poszerzono o taniec, a od marca 2005 r. zwiększono zakres godzinowy i zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu.
Skład grup przedstawiamy poniżej:
Maluszki to 6 letnie Daria i Agnieszka
oraz pierwszoklasistki Julka i Madzia
Małolaty Kindzia, Wandzia i Darusia oraz Roxi i Agusia
Zakręcone:
- Pani Monika - na głowie burzę loków ma i wycisk zawsze nam da
- Moncia - zespołowy leniwiec i pożeracz lodów co głosik ładny ma
- Natalia - vel Madzia zespołowa weteranka i etatowa "mamka"
- Madzia - spokojniutka i skromniutka mieszkanka "cekcyńskich gór"
- Monika - pyskata blondyna, wysoka jak drabina
- Magda - drobniutka, słodziutka "aktorka" i konferansjerka
- Milenka - marudna i chimerna panienka, nałogowy ... komórkowiec
- Justyna - niewysoka, ciemnooka, ciemnowłosa ... tancerka, chodź śpiewać umie też
- Justyna - "Mała" siatkarka i piosenkarka
- Ula - cicha i skryta, zawsze pracowita, uśmiech zniewalający ma
- Ela - wiecznie poszukuje "przyjaciela", charakter diabelski ma i w Jasełkach diabła gra.
Portal powstal dzięki programowi "Wieś Aktywna, Budowanie Społeczeństwa Informacyjnego e-Vita". Partnerzy programu:
www, strony internetowe, cms